Proptech - vi digitaliserar din fastighet

Slide to content

Proptech

En fastighetsdigitalisering, också känt som proptech, innebär att de fastighetstekniska systemen som ventilation, vatten och el, fjärrvärme, passagesystem, hissar och mycket annat kopplas upp mot nätet. Informationen som flödar in från dessa system kan sedan förvaltas till att i realtid, till exempel till att justera värmen/kylan under de olika årstiderna. Dessa förändringar leder minskade energikostnader.

Fastighetsägare är i regel ett konservativt släkte men fler och fler börjar förstå värdet av digitaliserade fastigheter. Faktum är att många av världens största förvaltare digitaliserar sina fastigheter i stormfart. Och varför inte.

Med uppkopplade fastigheter kommer många fördelar som minskad administration och lägre drift- och energikostnader, i snitt med 30 procent. Boende, hyresgäster och fastighetsägare blir nöjdare, för att inte glömma de klimatpositiva effekterna.

Men detta är bara början. Tack vare informationen kan förvaltare planera in service och underhåll i god tid, istället för att vakna upp till dyra överraskningar. Det leder till större förutsägbarhet och precision i investeringar och årsbudgetar.

Så gör som många andra fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsförerningar, och digitalisera era fastighetstekniska system med No Sleep.

Lägre driftkostnader

När fastigheten väl är digitaliserad börjar det roliga. Troligtsvis vill du installera rumsregulatorer i varje rum/lägenhet och får på så sätt bättre översikt över värmen/kylan i fastigheten?

Kommer klagomålen om kalla/varma rum från samma del av fastigheten? Kanske är det ett rör i just den sidan av fastigheten som strular?

Utan en digitaliserad fastighet måste en förvaltare eller tekniker utreda problemet i fråga. Dessa besök och återbesök med medföljande rapporter kostar mycket pengar. Med en digitaliserad fastighet vet du ofta i förväg vad problemet är, eller åtminstone uteslutit massa andra alternativ, eftersom du bistått teknikern med nödvändig information före besöket.

Härmed får du ner kostnaderna samtidigt som problemet löser sig mycket snabbare. Längre fram kan du även digitalisera tvättstugan så att boende kan boka tider online eller utnyttja den gemensamma parkeringen smartare. Möjligheterna är många.

No Sleep hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att digitalisera sina fastigheter. Kontakta oss idag om du också vill digitalisera din fastighet.

Kontakta oss

hej@nosleep.se
08-502 37 370

Sjövikskajen 62
117 57 Stockholm

Är du en existerande kund och behöver hjälp? Kontakta oss på: support@nosleep.se