Fastighetsdigitalisering/PropTech

Fastighetsdigitalisering eller PropTech som det också heter är begrepp som blivit allt mer populärt på senare år. Och det är inte så konstigt.

Tack vare information från uppkopplade fastighetssystem som värme och vatten, el och ventilation, och mycket mera, kan förvaltare och fastighetsägare undersöka, optimera och säkerställa driftsäkerheten för fastigheten.

Fördelarna med en fastighetsdigitalisering är många. Du reducerar på sikt kostnader, minskar energiförbrukningen och tar både snabbare och grönare beslut för din fastighet. Du får en bättre överblick av din fastighets behov i realtid och kan bättre förutse kommande års budget, service- och driftinvesteringar.

Du får en smartare fastighet, helt enkelt.

Vi på No Sleep Studios hjälper dig att digitalisera din fastighet. Vi kopplar upp din fastighet och tryggar driftsäkerheten. På sikt sparar du även in på fiberkostnader och hårdvara.

Kontakta oss idag för mer information!